Les empreses, entitats financeres, xarxes de distribució, logística i transport, establiments comercials, etc.etc. amb motiu de les seves expansions territorials s’implanten en el territori nacional i busquen que els seus proveïdors mantinguin el mateix rang de posicionament per a unificar els seus serveis i mantenir un sol criteri en tots els seus llocs de treball.

neteja a multicentres

Des de Neteges Barcino oferim un servei de neteja integral, sempre amb efectivitat i bons resultats.
Comptem amb un gran nombre de seus situades de manera estratègica de manera que podem realitzar un servei que simplifica els processos, agilita les solucions i millora els resultats.

Aquesta necessitat de poder situar-nos pròxims als nostres clients ens va obligar a desenvolupar noves eines de control en el nostre treball per a millorar tota l’operativa de neteja.

neteja a multicentres

El nostre departament informàtic va començar a desenvolupar recursos que donessin la resposta i va dissenyar un programari propi i específic a aquesta necessitat al qual en el nostre pla de gestió denominem “WORK CONTROL”.
Actualment és un sistema de provada efectivitat, serveix per a fer seguiment de les incidències, notificar-les, prioritzar-les i resoldre-les.

En el moment que es detecta, la nostra plataforma “WORK CONTROL”, envia simultàniament (via mòbil) a adreça, al supervisor de zona, a l’encarregat, i a quantes persones estan relacionades amb l’incident la notificació de l’anomalia, havent d’estar solucionades de manera immediata.

neteja a multicentres

Neteges Barcino S.A. des de la seva fundació en 1985, s’ha destacat com un referent a nivell nacional en el sector de la neteja i higiene en tota mena d’activitat empresarial i professional.

El compliment dels nostres compromisos de treball, és la nostra principal responsabilitat, el control en la qualitat dels nostres serveis el nostre major objectiu, i la fidelització dels nostres clients la millor resposta en la nostra política d’empresa.