Una cita amb la SALUT!!

Els gimnasos són espais destinats i orientats a l’oci i a la salut de les persones. Aquests condicionants demanden que els usuaris es mostrin més exigents en el que a neteja i desinfecció es refereix.

En les instal·lacions esportives la higiene és prioritària i ha de protegir cada racó en cada espai utilitzat, des de les entrades a les sales de fitness, dutxes, vestuaris, equipaments i un llarg etcètera sense oblidar-nos de la cafeteria, sales mèdiques, de massatge i altres especialitats.

Amb quina freqüència es recomana cuidar la neteja i desinfecció de les instal·lacions esportives?

Per la nostra llarga experiència Neteges Barcino suggereix que les instal·lacions esportives han de netejar-se i desinfectar-se diàriament i, si fos possible, diverses vegades al dia.

Volem ressaltar que fer la neteja més visible en els centres esportius ajuda al fet que els socis identifiquin una imatge més positiva del club i se sentin més segurs.

En Neteges Barcino, el nostre equip de neteja està constantment en procés d’aprenentatge; formant-se contínuament en l’aplicació de nous productes amb una filosofia de protecció al medi ambient permanent i fent ús de noves eines i tècniques de neteja que facin que el nostre treball passi desapercebut; però també més eficient sense afectar la qualitat d’aquest. Anteposem la qualitat i l’excel·lència a tota la resta. Sense un treball ben desenvolupat no hauríem adquirit l’experiència que tenim ni la confiança i fidelitat dels nostres clients.