Els nous plantejaments de negoci i les possibilitats que ofereixen les ofertes de serveis, han potenciat espais de treball que permeten evitar l’ampliació d’estructures pròpies rendibilitzant les inversions per a obtenir recursos mes vàlids amb prestacions molt beneficioses.

Reduir els costos de personal propi, habilitar solucions externes experimentades, accelerar els temps d’implantació i adequar al màxim les solucions d’immediatesa, són arguments que incentiven l’opció de contractar una empresa de Serveis de Neteja i Higienització.

Dins d’aquest ventall de prestacions, Neteges Barcino ocupa un lloc destacat oferint els seus serveis de Neteja i Higienització al mes alt i exigent nivell, amb oficines i magatzems en el territori nacional.

¿Quals són les argumentacions que potenciem i que valoren del nostre treball?

  • El preu ajustat i la qualitat del servei
  • La imatge que oferim i la nostra dilatada presència en el Sector
  • El potencial de recursos, humans i tècnics
  • El posicionament Nacional
  • El bagatge d’Homologacions i Auditories
  • L’experiència per la realització de neteges similars
  • La capacitat de resposta i la seva rapidesa
  • L’ús de productes sense agressió mediambiental
  • El nostre control intern del personal i la seva formació
  • L’accessibilitat en la comunicació entre les parts, i la mútua fidelitat

No el dubtin som el “soci” perfecte perquè els problemes de Neteja i Higiene en les seves instal·lacions estiguin permanentment resolts.