Neteges Barcino s’adhereix a la celebració d’aquest dia, per a promoure aquesta iniciativa, l’objectiu de la qual no és un altre que el de  visibilitzar la professió i la dedicació que aporta el personal de la neteja, especialment el treball que ha quedat patent de nou enguany en la lluita contra la pandèmia produïda pel COVID-19 i noves variants sanitàries.

El Dia de l’Agraïment al Personal de Neteja  s’ha convertit en un esdeveniment d’abast mundial. Desitgen mostrar el seu reconeixement als netejadors de tot el món, que treballen intensament, sovint fora dels horaris d’oficina i sense que els vegem, en un permanent anonimat i amb escasses mostres de reconeixement a la seva labor.

Amb aquesta iniciativa Neteges Barcino vol testimoniar el paper essencial que juga la neteja en la societat i fer veure la importància per mantenir la seguretat i salut de la població complint amb els estàndards de neteja i higiene.

A tots els treballadors del Sector, ¡¡gràcies per la vostra professionalitat!!