Hem de valorar que la neteja és un factor bàsic, sense que importin les seves dimensions, la seva activitat i la seva ubicació.

Queda demostrat que la netedat en els espais de treball milloren el rendiment ja que un ambient higiènic que és cuidat de forma planificada beneficia a l’entorn laboral en les seves activitat i afecta a la seva producció convertint-la en més efectiva i optimitzant també la seva imatge i la de l’empresa.

L’empresa Neteges Barcino

Cerca millorar la productivitat: Un espai de treball net i ordenat és més còmode per als empleats, ja que treballen més a gust i, per tant, millora la seva productivitat. Hi ha estudis que van comprovar que un ambient de treball contaminat i en males condicions pot reduir la productivitat d’una forma perillosa (cosa que significa pèrdua de diners a mitjà i llarg termini).

neteja professional

Menys accidents: La seguretat de qualsevol espai de treball és una cosa que no ha de quedar en segon pla en cap empresa. La Llei de Prevenció d’Accidents Laborals és molt clara quant a les condicions que han de donar-se en cada tipus d’empresa o negoci. Aquest condicionant no sols afecta al treballador, sinó que també a l’empresa, sumant dies d’absentisme i pèrdues econòmiques.

Més salut: Un ambient contaminat augmenta les probabilitats que els empleats emmalalteixin. Com qualsevol espai on circulen moltes persones, les oficines acumulen gèrmens i bacteris que poden provocar malalties i les mateixes conseqüències que en el punt anterior.

Millora la imatge: La salut ha de ser una prioritat en qualsevol empresa, igual que la imatge d’aquesta cap a l’exterior. Quan un client o possible soci visita l’empresa, aquesta ha de veure’s neta i ordenada per a fer una millor impressió. Les males condicions d’higiene poden provocar al·lèrgies o situacions incòmodes en els visitants, els qui s’aniran amb una terrible imatge de la teva empresa, amb la percepció de despreocupació i escàs interès en les relacions comercials.

neteja professional
Ja veus que són moltes les raons per les quals portar a davant un Pla de Neteja i Desinfecció en la teva empresa: Salut, Imatge, Productivitat i Guanys.

Ara és a les teves mans si és necessari millorar aquest aspecte de la teva organització i renovar la imatge del teu negoci, Neteges Barcino desitja estar al teu costat per a compartir i fer viable aquest objectiu.