Garantia de Limpiezas Barcino, SA

Limpiezas Barcino, SA li garanteix:

 • TRANSPARÈNCIA: El nostre objectiu és generar un ambient de confiança, seguretat i franquesa entre el nostre client i Limpiezas Barcino, SA, de tal manera que aquests, estiguin informats i coneguin les responsabilitats, procediments, normes de treball, freqüències, maquinària, eines, productes, sistemes i altra informació generada a la realització de les nostres tasques, en un marc d’oberta participació entre empresa i client.
 • SEGUIMENT: CONTROL permanent de l’servei, controls informatitzats i implementat amb el sistema de Gestion, Limpiezas Barcino, SA
 • QUALITAT I MEDI AMBIENT: CERTIFICACIONS ISO 9001 I 14001. FORMACION I RESPECTE AL MEDI.
 • EXCEL·LÈNCIA: Assessorament, Flexibilitat i Singular Atenció.
  Avaluació: presentació periòdica de resum d’avaluacions i incidències.
 • GESTIÓ: Índex de conformitat amb els clients superior a l’94%
 • FORMACIÓ: ESPECIFICA en tots els serveis del nostre personal.
 • RESPOSTA IMMEDIATA a qualsevol incidència extraordinària o en manteniment general de les instal·lacions.
 • Assegurança de responsabilitat civil que cobreix qualsevol incident que es pugui produir en les seves instal·lacions per la manipulació dels nostres empleats
 • El mateix servei i qualitat en qualsevol part d’Espanya.