Empreses de neteja Barcelona

L' Empresa Limpiezas Barcino

Limpiezas Barcino S.A. des de la seva fundació el 1985 s'ha destacat com una de les companyies més importants en el sector de la neteja i higiene a les zones d'Aragó, Madrid, Catalunya, Andalusia i Llevant. La nostra vocació és ser una empresa especialista en la neteja que s'esforça a adequar-se a les expectatives de cada client , des de comunitats de veïns a grans centres de negocis oferint una assistència integral, basada en l'estudi i assessorament sobre les condicions higièniques de cada instal·lació .

Gràcies al compliment dels nostres compromisos i d'un treball cuidat, hem merescut la confiança dels nostres clients durant aquests anys. Aquesta ha estat la força que ens ha permès seguir forjant el nostre projecte empresarial.

Serveis de neteja

Neteges Barcino és TRANSPARENT

Limpiezas Barcino S.A. busca que cadascun dels seus clients sigui únic i per això treballem dia a dia en què tots els nostres serveis s'adaptin a les seves necessitats. El nostre treball es basa en la transparència, i per això cuidem molt la nostra imatge, la qualitat dels nostres productes, la legalitat i formes d'actuar dels nostres treballadors i l'optimització de tots els nostres mètodes.

Limpiezas Barcino S.A. cuida tots i cadascun dels productes que utilitza en els seus serveis. Equipats amb les principals marques i productes ecològics dins del sector de la neteja, el nostre objectiu és allargar la vida útil dels productes que tractem i mai perjudicar-los.

L'optimització de tots els nostres serveis passa per un seguiment personal de tots els nostres clients i per un control exhaustiu garantint sempre la satisfacció de tots aquells que confiïn en nosaltres.

Per què escollir Limpiezas Barcino

1

Recursos

Humans

Els nostres serveis estan avalats per un complet equip de professionals qualificats (més de 2.000 netejadores) amb una àmplia experiència i especialització. Així mateix, disposem de 50 especialistes en diferents tipus de neteja tècnica com vidres, sostres ...

2

Responsabilitat Civil

Limpiezas Barcino S.A. té contractada una assegurança de responsabilitat civil per cobrir qualsevol dany o desperfecte causat pel nostre personal en la realització dels treballs en les instal·lacions del client, més enllà de la formació i professionalitat del seu personal.

3

Maquinària i productes

Limpiezas Barcino S.A. disposa per a la realització del seu treball de la més moderna maquinària i de les eines més apropiades per a cada tipus de neteja del mercat. Així mateix disposem d'un ampli parc de vehicles que ens permet accedir a les seves instal·lacions.

4

Qualitat i Medi Ambient

El sistema de gestió que Limpiezas Barcino S.A. s'aplica en tots els serveis i activitats. Complint amb els requisits de les normes UNE EN ISO9001: 2008 i UNE EN ISO 14001: 2004 amb abast en la nostra activitat CNAE "Serveis de neteja d'edificis i locals".