Empresas de Servicios de Limpieza
Neteja de sostres i punts de llum

Serveis de Neteja de Sostres i Punts de Llum

La contaminació, les sortides de ventilació i la pròpia acció de les persones que treballen fan que els sostres, punts de llum i lluminàries acumulin brutícia, fent que la projecció de la llum sigui més feble. La preservació d'un ambient tant per viure, com per treballar, amb una bona qualitat lumínica és indispensable per garantir una bona utilització de les seves instal·lacions. Amb la finalitat de proporcionar una correcta higiene i salubritat a les seves oficines i instal·lacions Limpiezas Barcino S.A. ha desenvolupat uns serveis i productes específicament per a la neteja d'aquests components, dissenyats per respondre a les característiques de la pol·lució aèria a la vegada que proporcionen una resposta professional enfront d'aquest tipus de brutícia de forma ràpida i directa. Més de 400 empreses confien Limpiezas Barcino S.A. per realitzar la neteja dels sostres, punts de llum i lluminàries de les seves instal·lacions. Sol·liciti les nostres referències.

Personal, mètodes i maquinària de neteja

Els nostres serveis estan avalats per un complet equip de professionals qualificats amb una àmplia experiència i especialització en la neteja de comunitats de propietaris. Així mateix, disposem d'especialistes en diferents tipus de neteja tècnica com cristalls, sostres, lluminàries, paviments i graffitis. Limpiezas Barcino S.A. disposa per a la realització del seu treball de la més moderna maquinària i de les eines més apropiades per a cada tipus de neteja existent en el mercat. Així mateix disposem d'un ampli parc de vehicles que ens permet accedir a qualsevol punt on es trobin les seves instal·lacions.