Empresas de Servicios de Limpieza
Neteja Industrial

Serveis de Neteja Industrial

Cada Indústria té una necessitat de neteja en funció dels productes i matèries que processa o fabrica, Limpiezas Barcino S.A. ofereix un servei adequat a cada necessitat dels nostres clients i en tots els sectors d'activitat en què operi. Desenvolupem el servei a mida de les necessitats de cada tipus de client, adaptant-nos a tots els requeriments de cada sector. La qualitat de la neteja és el nostre objectiu i el seguiment i control de la mateixa nostre compromís. Amb això Limpiezas Barcino S.A. aconsegueix assolir els nivells de neteja que puguin garantir la seguretat de treballadors i installacions així com l'absoluta tranquil·litat que el procés productiu manté el seu desenvolupament normal i eficient.

Personal, mètodes i maquinària de neteja

Els productes empleats en tots els serveis enfocats a la neteja industrial són absolutament ecològics, a més d'útils i adequats a cada installació tractada. Una neteja eficaç dels equips industrials depèn dels manteniments tant preventius, com correctius, i de les condicions físiques d'aquests equips. Aquesta neteja ha de ser coordinada i comunicada a tots els departaments i personal involucrats amb l'antelació suficient.

Limpiezas Barcino S.A. fa servir la maquinària adequada en cada procés industrial, com aspiradors industrials per a sec i humit, adequadament equipats, que poden aspirar líquids i fins i tot pols inflamable. A més posseeix netejadores d'alta pressió amb aigua freda o calenta que poden eliminar brutícia resistent sense la utilització de productes químics. Amb tot això Limpiezas Barcino S.A. està capacitada per a qualsevol tipus de neteja a plantes industrials, indústria alimentària de tot tipus i naus industrials.