Empresas de Servicios de Limpieza

La neteja de façanes consisteix en preservar de manera impecable la cara externa de qualsevol emplaçament, ja sigui un banc, una botiga, un aparador, o un edifici sencer.

Actualment a causa de la societat moltes d'aquestes façanes es veuen compromeses per actes vandàlics, com ara Graffitis, productes àcids o altres. Limpiezas Barcino S.A. posseeix els mitjans i les tècniques idònies per tractar les seves façanes amb les millors garanties.

neteja de façanes

Serveis de Neteja de Façanes

La façana amb els seus vidres és la primera impressió que rebem del lloc on està ubicada una casa, oficina, centre de treball, etc. La brutícia, deguda a la contaminació, així com al vandalisme que puguin patir basant graffitis etc, fa necessària la seva neteja i adequació de tant en tant. Limpiezas Barcino S.A. aplica les tècniques més avançades en la neteja, sanejament, impermeabilització i tractaments per preservar la bona imatge de la façana i la dotem, si així ho desitja, de sistemes de protecció contra graffitis i altres possibles agressions, el que facilita i abarateix la neteja i posterior conservació de la mateixa. Més de 300 comunitats de veïns i empreses han confiat en Limpiezas Barcino S.A. per realitzar la neteja de les seves façanes i dels graffitis efectuats tant en parets com en cristalls. Sol·liciti les nostres referències.

Personal, mètodes i maquinària de neteja

Els nostres serveis estan avalats per un complet equip de professionals qualificats amb una àmplia experiència i especialització en la neteja de comunitats de propietaris. Així mateix, disposem d'especialistes en diferents tipus de neteja tècnica com cristalls, sostres, lluminàries, paviments i graffitis. Limpiezas Barcino S.A. disposa per a la realització del seu treball de la més moderna maquinària i de les eines més apropiades per a cada tipus de neteja existent en el mercat. Així mateix disposem d'un ampli parc de vehicles que ens permet accedir a qualsevol punt on es trobin les seves instal·lacions.

Neteja de façanes

Neteja de graffitis

La majoria dels graffitis suposen una vulneració no solament legal sinó fonamentalment estètica. Façanes, aparadors, vidres, patrimoni arquitectònic, mobiliari urbà, etc. es veuen agredides per "pintades" generalment d'escàs gust que generen un efecte visual poc agradable i estètic. Tornar a l'aspecte anterior al fet vandàlic de la pintada és l'objectiu del nostre treball i el nostre personal qualificat assumeix aquesta responsabilitat amb la màxima implicació.

La complexitat en els desperfectes que s'originen per aquests actes vandàlics en les diferents superfícies ens ha exigit l'ús d'alternatives més perdurables. En les façanes l'èxit de la neteja depèn de la porositat del material afectat i de l'antiguitat de l'agressió, avui dia una vegada recuperat al seu anterior estat, apliquem un tractament que protegeix i facilita posteriors rehabilitacions d'una forma més còmoda i menys costosa. En els vidres el problema no és només de pintades sinó d'accions més agressives amb ratllats profunds i per això estem aplicant "teràpies" recuperadores que inclouen adaptacions de materials protectors i polit en el seu propi emplaçament, evitant canvis de vidrieres amb caràcter general molt costoses . Som eficaços, ràpids i respectuosos en el tractament de la superfície a recuperar i els nostres equips tècnics són la resposta perfecta en cada solució i una cosa tan simple com una trucada telefònica perquè li informem i avaluem la millor solució serà, sens dubte, una bona decisió . Més de 300 empreses han confiat en Limpiezas Barcino, S.A. per realitzar la neteja dels graffitis efectuats tant en parets com en cristalls. Sol·liciti les nostres referències.

Façana grafits abans i després

Personal, mètodes i maquinària de neteja

Els nostres serveis estan avalats per un complet equip de professionals qualificats amb una àmplia experiència i especialització en la neteja de comunitats de propietaris. Així mateix, disposem d'especialistes en diferents tipus de neteja tècnica com cristalls, sostres, lluminàries, paviments i graffitis. Limpiezas Barcino S.A. disposa per a la realització del seu treball de la més moderna maquinària i de les eines més apropiades per a cada tipus de neteja existent en el mercat. Així mateix disposem d'un ampli parc de vehicles que ens permet accedir a qualsevol punt on es trobin les seves instal·lacions.