Empresas de Servicios de Limpieza

Ley de Protección de Datos

Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, Limpiezas Barcino S.A. informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de Limpiezas Barcino S.A.

Així mateix al registrar-se el client presta el seu consentiment perquè Limpiezas Barcino SA utilitzi les seves dades personals amb la finalitat d'informar sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades. En el supòsit que Limpiezas Barcino S.A. prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat a què es destinaran aquestes dades.

Podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a Limpiezas Barcino S.A. - Avda. Cesar Augusto, 72 Entresol, 50003 Saragossa o mitjançant correu electrònic dirigint-se a: informatica@limpiezasbarcino.com