Empresas de Servicios de Limpieza

Eliminació d' Àcids i Ratllades en Cristalls

Es pot polir i reparar tot tipus de vidres, tant normals com blindades, amb un sistema complet de reparació del vidre, atenuat del ratllat i polit del vidre. El primer que farem serà netejar bé la superfície a tractar. En el cas que les llunes o els vidres a restaurar estiguin afectats per ÁCID fluorhídric, es farà un polit superficial, amb maquinària específica per al tipus de superfície, sense cap tipus de molèstia per al client i aconseguint així la restauració i la transparència del vidre afectat.

En cas que el dany siguin ratllades es restauraran les zones danyades, aplicant primer una pasta específica i realitzant posteriorment un polit amb maquinària específica en funció de la profunditat de la mateixa. El polit s'ha de fer sobre una superfície més extensa que la zona ratllada, per reduir les deformacions òptiques.

Personal, mètodes i maquinària de neteja

Limpiezas Barcino S.A. garanteix un servei de gran qualitat adaptat a les necessitats de cada client. Per això compta amb un personal altament qualificat i preparat capaç d'obtenir els millors resultats per als seus vidres.

PULIDORA PORTATIL: El polit es realitza mitjançant la tècnica exclusiva que consisteix en la col·locació d'uns bastidors metàl·lics que mantenen en tot moment la polidora completament paral·lela al vidre, evitant la formació d'aigües i la deformació òptica del cristall. Obtenint així un acabat transparent i recuperant l'estat original dels mateixos. S'utilitzaran discos abrasius de diferents graus d'abrasió. També realitzem l'eliminació de taques de Cal acumulada en els vidres aplicant maquinària i productes específics, aconseguint la transparència total dels vidres afectats.

LAMINAT ANTIVANDÀLIC: Consisteix en la col·locació de làmines anti vandàliques i anti graffitis en cristalls per a la protecció dels mismos.IMPORTANT: No és obligatòria l'aplicació de la làmina anti ratllat, un cop polit el vidre, per assegurar la seva resistència. El polit s'ha de fer sobre una superfície més extensa que la zona ratllada, per reduir les deformacions òptiques.